Mediowy ramko-domek – inspiracja dla Woodouts

Mediowa ramka Woodouts

Dziś pokażę Wam pierwszą inspirację dla Woodouts, czyli mediowy ramko-domek. To będzie dekoracja parapetu, którą umieszczę tuż przy łóżeczku dziecka.

Nowa przygoda – DT Woodouts!

Chcę podzielić się fantastyczną nowiną! Dołączyłam do zespołu projektowego Woodouts. To polski producent baz MDF, które są wspaniałe i zniosą wszelkie media! Zobaczcie pozostałe dziewczyny w teamie i wypatrujcie naszych inspiracji. Zapraszam do obejrzenia produktów marki Woodouts na blogu i zachęcam do śledzenia w social mediach. 

Jak stworzyłam mediowy ramko-domek krok po kroku?

Najpierw pomalowałam białym gesso wszystkie trzy elementy, czyli domek, serduszko i ptaka. Potem naniosłam różową farbę Dylusions na każdą z baz, a następnie jeszcze raz użyłam gessa. Potem kolejny etap to mediowanie. Użyłam moich ulubionych mgiełek od Lindy’s Stamp Gang i wosków od Finnabair. Gdy wszystko wyschło – mogłam połączyć ze sobą elementy za pomocą żelu 3D przeznaczonego do klejenia cięższych elementów np. z metalu.

W międzyczasie stworzyłam delikatne tekstury w moim domku za pomocą masek i lekkiej pasty od Finnabair. A potem dodałam charakteru pracy za pomocą wosków. Głównym akcentem jest złoto, które stworzyłam za pomocą metalicznej, złotej farby. Wygrzebałam też z moich zapasów stare tekturki i kwiatki z delikatnym błyszczącym środkiem, które idealnie pasują do tego projektu.

Na domku zostawiłam specjalnie miejsce na wklejenie naszego rodzinnego zdjęcia, bo mój mediowy ramko-domek będzie zdobił parapet.

Mediowa ramka Woodouts

Mediowa ramka Woodouts       Mediowa ramka Woodouts

Mediowa ramka Woodouts

Film video możecie obejrzeć poniżej:

Woodouts products:

Domek 3D

 

 

 


Hi there!

New adventure begins…

Today I will show you the first inspiration for Woodouts, which is a mixed media frame-house. It will be a decoration of the window sill, which I will place right next to the baby’s cot.

I want to share fantastic news! I joined the Woodouts design team. It’s a Polish producer of MDF bases, which are great and will endure all media! See the rest of the girls in the team and look for our inspirations. I invite you to see Woodouts brand products on the blog and encourage you to follow in social media.

How did I create a step-by-step mixed media frame?

First I painted all three elements – the house, the heart, and the bird – with white gesso. Then I applied pink Dylusions paint to each of the bases, and then I used gesso once again. Then the next step was coloring. I used my favorite Lindy’s Stamp Gang mist and Finnabair waxes. When everything dried up, I was able to combine elements together using a 3D gel designed to glue heavier elements like metal.

In the meantime, I created delicate textures in my house using masks and a light paste from Finnabair. And then I added the character of the work with waxes. The main accent is the gold I created with metallic gold paint. I also bury old cardboard and flowers with a gentle, shiny middle that perfectly matches this project.

I left a special place on the cottage to paste our family photo because my media house frame will decorate the window sill.

 

DT Woodouts, Mixed Media, Prace
Zobacz wcześniejsze prace
Następne prace

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply