Monthly Archives

Grudzień 2018

Warstwowa kartka ze złotymi elementami + VIDEO [Couture Creations]

Congratulation-Card-for-CC-9

Dzisiaj najwyższa pora, aby pokazać Wam moją drugą inspirację dla australijskiej marki Couture Creations, dla której mam ogromną przyjemność projektować. Długo zastanawiałam się co przygotować, a wybór padł na warstwową kartkę z tagiem ze złotymi elementami. Jak ją stworzyłam?

Warstwowa kartka ze złotymi elementami dla Couture Creations

Nasza kolekcja pełna kwiecistych wzorów o wdzięcznej nazwie Le Petit Jardin bardzo zachęca do pracy i nie mogłam sobie odmówić stworzenia kartki. Wybrałam dwa papiery scrapowe, które moim skromnym zdaniem najlepiej pasowały do tego projektu. Użyłam też zestawu serduszkowych wykrojników z naszej kolekcji Modern Essentials i to właśnie przy ich pomocy zbudowałam całą kompozycję w mojej pracy. Nie mogło zabraknąć też tagu, który u góry ma wstążkę i może posłużyć jako dekoracja do domu lub pamiątka.

Inspiracja warstwowa krok po kroku, czyli od czego zaczęłam ten projekt

Congratulation-Card-for-CC-9

Najpierw do bazy przykleiłam wybrany papier scrapowy w delikatne fioletowe kwiaty, a potem wycięłam z wykrojników trzy serca różnych wielkości i nakleiłam na siebie za pomocą kosteczek dystansowych. Brzegi serc pomalowałam złotymi farbami akwarelowymi. W międzyczasie wycięłam mnóstwo papierowych diecutsów z wykrojników: kwiaty, zawijaski, ornamenty. Tag z pięknymi akwarelowymi kwiatami nie bez powodu jest w centrum mojej pracy. Bardzo zależało mi na tym, aby jako zawieszka był widocznym elementem kartki.

Warstwowa kartka ze złotymi elementami to kartka gratulacyjna, ale nie mogę zdradzić dla kogo. Napis jest pokolorowany również złotymi farbami akwarelowymi, a dokładniej w dwóch odcieniach złota. Trochę koronki i tiulu i gotowe!


Hi there!

Today it’s high time to show you my second inspiration for Australian brand Couture Creations, for which I have a great pleasure to design. I was wondering for a long time what to prepare and the choice fell on a layered card with a tag with golden elements. How did I create it?

Our collection full of flowery patterns with an amazing name Le Petit Jardin is very encouraging to work and I could not refuse to create a card. I chose two scrap papers, which in my modest opinion perfectly fits to this project. I also used a set of heart dies from our Modern Essentials collection and it was with their help that I built the whole composition in my work. I couldn’t miss the tag, which has a vintage ribbon at the top and can be used as a decoration for home or as a souvenir.

First, I glued the selected scrap paper to the base in delicate purple flowers, then I cut out three hearts of different sizes from the dies and glued on myself using 3D distance cubes. I painted the edges of my heart with gold watercolour paints. In the meantime, I’ve cut out a lot of cut-outs from dies: flowers, wristles, ornaments. Tag with beautiful watercolor flowers is not without reason in the center of my work. I really wanted it to be a visible element of the card as a pendant.

A layered card with golden elements is a congratulation card, but I can’t tell for who. The inscription is also coloured with golden watercolour paints, more precisely in two shades of gold. A bit of lace here and there and tulle and it’s done!

UŻYTE PRODUKTY | USED PRODUCTS:

VIDEO:

DT Couture Creations, Kartki, Prace, Tag